De romerska hänglåsen - spärrfjädrar av stål

Hänglås från romartidens  Essex i England. Teckning förf.

 Det här är ett hänglås som bygger på en annan viktig romersk uppfinning: spärrfjädrar av stål. Med nyckelaxets öppning kläms de båda fjädrarna samman och bygeln frigörs.

Hänglås från Uppland. Vendeltid. Teckning förf.

Statens historiska museum i Stockholm har hos Nordiska museet deponerat ett hänglås med dubbla spärrfjädrar. I låst läge vilar dessa fjädrar mot en vägg i låshuset med två urtag som passar till en nyckel med motsvarande dubbla ax. Genom urtagen pressar nyckelns två böjda ax tillbaka fjädrarna och bygeln blir fri. Låset är ett jordfynd från Uppland av smidesjärn och är tekniskt sett en föregångare till de medeltida hänglås som benämns spärrfjäderlås, dvs hänglås med bågformad svängbygel och lösa spärrfjädrar. Skillnaden är nyckelfunktionen och att upplandslåsets bygel är hopsmidd med låshuset.