Fjädrar

Det här kapitlet handlar om fjädrars roll i låsens utvecklingshistoria. Det är ingen överdrift att fjädrar av järn eller stål utgör ytterst viktiga detaljer i den tekniska utvecklingen. Utan fjädrar fungerar inte delar av mekaniken.


Ordet fjäder kommer från tyskans feder och forntyskans fedara. I engelska språket, spring, sprengan, från gammalengelska, germanska eller gammalfrisiska. Fornsvenskans fiädher, motsvarar danskas fjeder, fjer, isländskans fjǫðr, fornsaxiskans fethara.

Varför fjädrar

Det här kapitlet handlar således om fjädrars roll i låsens utvecklingshistoria. Det är ingen överdrift att fjädrar av järn eller stål utgör ytterst viktiga detaljer i den tekniska utvecklingen. Utan fjädrar fungerar inte delar av mekaniken. I teknisk litteratur ger man vanligen fjädern en mycket blygsam roll. Många författare nämner visserligen att det finns en fjäder i låset men inget om dess avgörande betydelse. ”Den eller de sitter där någonstans, den gör det eller det.”

Fjädrar träffar man på i alla möjliga och omöjliga, ibland i helt oväntade sammanhang. Den som arbetar med mekanik upplever ibland att fjädrar verkar leva sina egna liv. Det kan vara svårt att hantera dessa bångstyriga hoprullade metallföremål till synes fulla av kraft och energi. De har en märklig förmåga att snabbt och oväntat lämna sin (därefter) hemliga plats i en konstruktion.

Ändå är det förstås vi användare som ger dem liv och mening, laddar dem med kraft genom att pressa samman eller dra isär dem. De finns där i det fördolda, osynliga och vi kan inte klara oss utan dem.

Från 1700-talet gjorde fjädrar resor med hästdragna vagnar mer komfortabla. Uren, tidmätarna, fick uppdragbara fjädrar. Under andra hälften av 1800-talet bidrog fjädrar till att göra tågresor till ett nöje, med början på Pullmanvagnarna i USA. Redan de först tillverkade bilarna försågs förstås med fjädrar och resårfjädrar har länge bidragit till god sömn. Utan fjädrar kunde vi till exempel inte låsa om oss, osv.


Fjädrar i låskonstruktioner
 
Som redan nämnts är fjädrar förutsättningen för låsens funktion. I kapitlet Lås- och nyckellexikon finns en kort introduktion.

Fjädrar. Låsfjädrar har spelat en viktig roll för låsens konstruktion och funktion genom historien. I de romerska låsen användes spärrfjädrar i hänglås och som tryckfjädrar i fallregellås. Spärrfjäderlås används hos oss i hänglås från vikingatid till långt in i 1700-talet. Även i dörrlås och kistlås användes fjädrar av olika typ. De var V-formade före 1600 och därefter även rullade, spiralfjädrar. De tidiga fjädrarna tillverkades av kallhamrat järn och blev därför ganska kraftiga. Kistlås (käftlås) har vanl. ringformade fjädrar.

De flesta lås av metall har någon form av stålfjädrar. En låsfjäder skapar spänning, den fjäderkraft, som nyckeln vanligtvis måste övervinna för att vrida undan regeln i låset. Fjädrar lagrar således kraft för att utföra ett arbete nu eller senare. Skjuta på, hålla tillbaka eller hålla emot, dämpa. Sådant arbete har fjädrar utfört under knappt två tusen år.

Exempel på låsfjädrar

Exempel på låsfjädrar1.   Enkel bladfjäder. Ca 200 e Kr till 1600-talet
2.   Spärrfjädrar. Ca 100 f Kr till 1800-talet
3.   V-formade bladfjädrar.
Ca 1400-talet till 1600-talet
4.   Fällbom med bladfjäder. Ca 1400-talet-
5.   Vridfjädrar. Ca 1600-talet -
6.   Tryckfjädrar. Ca 1700-talet -
7.   Dragfjädrar. Ca 1800-talet -