De romerska dörrlåsen - mer bilder 3

 

Hos de gamla romarna fanns parallellt med metallåsen även dörrlås av trä med fallstiftsregel. Låset fungerade så att nyckeln (av trä eller metall) stacks in genom en slits i dörren och lyfte fallstiften (av metall) och bommen eller regeln kunde med nyckelns hjälp dras åt sidan. Teckning förf.
Fallregellås av trä med ankarformad nyckel av metall. Regeln frigörs genom att nyckeln förs in genom den vertikala slitsen, vrids ett halvt varv och ankarspetsarna anpassas till hålen i fallreglarna som därefter kan lyftas. Teckning förf.

 

Draglås av trä med ankarformad nyckel av metall. Regeln frigörs genom att nyckeln förs in genom den horisontella slitsen, vrids ett halvt varv och ankarspetsarna anpassas till hålen i regeln som därefter med hjälp av nyckeln kan flyttas i sidled. Teckning förf.