De romerska dörrlåsen - mer bilder 4

 

Även en del då redan gammalmodiga draglås av trä gavs en ny design och fick stor spridning. De var billiga att framställa och försågs med en nyckel av metall. Teckning förf.
Draglås av metall. Nyckel (med två hakar) av metall samt stålfjäder. Teckning förf.
Teckning 2: Draglås av metall, sidvy

Rekonstruktion av  en påkostad nyckel av brons med två hakar av järn avsedd för ett draglås av metall. Teckning och foto förf.