Osebergsskeppet

Förvaringskistan från det vikingatida Osebergsskeppet i Norge

I Mästermyr var det en bonde som plöjde, i Oseberg var det en bonde som grävde.  Under sommaren 1903 träffade bonden på en uråldrig träkonstruktion och bestämde sig för att anmäla fyndet. Vid en resa till huvudstaden, som den gången ännu hette Kristiania, numera Oslo, fick bonden kontakt med en arkeologiprofessor vid universitetet och berättade om sin upptäckt. Denne tog sig snabbt till Oseberg och konstaterade att det rörde sig om ett vikingaskepp, lika stort som Gokstadsskeppet, som grävts fram nära Sandefjord 1880. 

Gravhögen med skeppet låg vid en gammal flodbädd fem kilometer från havet. Överlagringar hade bildat en tät och skyddande torv.  Bakom fartygets mast fanns gravkammaren byggd av timmer. Tillsammans med mängder av gravgods, fanns i kammaren en stor och påkostad förvaringskista av ek, två enklare och mindre i samma material samt fragment av ytterligare tre.