Beskrivning av kistan

Mästermyrkistan är tillverkad av ekbrädor, storlek, 89 x 26 x 24 cm, längd x bredd x höjd. Locket har kupad översida, förstärkt på tvären med två breda järnband. Baksidans gångjärn var två dubbla järnkrampor. Vid upphittandet var kistan omlindad med järnkätting, som extra lås och ersättning för handtaget, som verkar väl klent med tanke på kistans stora tyngd. Se bild nedan. 

Mästermyrfyndet

Kistans lås

Framsidan pryds av ett långt och brett låsbeslag av uthamrad järnplåt. På beslagets insida är lås och låsregel monterade. Från järnkrampor fästade i locket löpte två tvinnade järnband, i andra ändarna försedda med haspar till de båda hålen i låsbeslaget, där de låstes av regeln. Både tvinnade band samt haspar saknas.

Kistans innehåll

Verktyg

Kistans innehåll av verktyg är häpnadsväckande. Både när det gäller omfattning och användningsområden.  Smederna skapade sina egna verktyg efter de förebilder som fanns tillhanda och ärvde förstås också en del. Förebilderna kom via handel den långa vägen de områden som influerats av det romerska imperiet. De är påfallande lika de romerska verktyg som visas i flera museer i de delar av Tyskland, som en gång var romerska.

Kistlås, hänglås, nycklar, nyckelskyltar och fjädrar

Verktygen var av romersk karaktär (se bilder från romarkastellet Saalburg). Nycklar och lås var även påverkade av romarnas motsvarigheter. Det romerska världsväldets politiska expansion hade redan sedan länge medfört en direkt eller indirekt handel med främmande länder långt utanför imperiet. Tekniska idéer spreds över stora delar av den kända världen.


Förvaringskistan innehöll elva hänglås samt låsdelar och nycklar enligt plansch 19.

Nyckel med fyrtandat ax i rät vinkel till skaftet, ”korgnyckel”. Plansch 19:2. Övre delen av skaftet är spolformat och utfört av åtta vridna järntrådar sammanhållna av en bronsring. Total längd 21,4 cm. 

Nyckel av järn med tretandat ax i rät vinkel till skaftet. Plansch 19:3. På övre delen av skaftet är monterat ett trähandtag. Total längd 19,6 cm.
 
Låsbeslag av järn. Plansch 19:4. En rad med små fyrsidiga urtag stämmer med ena nyckeln ax-tänder. 9,6 x 4,5 cm.

Låsbeslag av järn. Plansch 19:5. Låsplåt. Två rader med små urtag är möjligen nyckelhål. 7,3 x 5,2 cm.
 
Låsfjäder av järn. Plansch 19:6. En av tre fjädertungor återstår. 15,1 x2,4 cm.
 
Låsfjäder av järn. Plansch 19:7. Tre fjädertungor, en är avbruten. 10,1 x 3,1 cm.

Låsfjäder av järn. Plansch 19:8. Delvis dubbelvikt med tre fjädertungor, en är avbruten och försedd med en upphängningsring. 10, 5 x 2,7 cm.

Låsfjäder av järn. Plansch 19:9. Delvis dubbelvikt med tre fjädertungor och försedd med en upphängningsring. 9,4 x 1,9 cm.

Hänglås av järn med inslag av mässinglod. Plansch 19:10. I två delar med tre fjädrar, bottenplåten fattas. Dekorerad med tre vridna järnstavar. Nyckelhålet är T-format. 4,5 x 3,0 x 2,2 cm.

Hänglås av järn. Plansch 19:11. Liknar 19.10, men är något mindre. Bara en fjäder återstår. Dekorerad med vridna järnstavar. Nyckelhålet är T-format. 4,5 x 3,0 x 2,2 cm.

Hänglås av järn. Plansch 19:12. Liknar 19.10-11, men ingen fjäder återstår. Dekorerad med vridna järnstavar. 2,8 x 2,2 x 2,6 cm.