Litteratur

Almgren, B,  The Viking, New York, 1991.
Arwidsson, G. & Berg, G. The Mästermyr Find, A Viking Age Tool Chest from Gotland, Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitets Akademien. Stockholm, 1983.
Arwill-Nordbladh, Elisabeth, Nyckelsymbolik i järnålderns kvinnogravar. Fornvännen 85. Stockholm 1990.
Graham-Campbell, J, The Viking World, London, 1980.
Graham-Campbell, J. & Kidd, D, The Vikings, London, 1980.
Hellner, Brynolf och Rooth, Sune. Konstsmide. Stockholm 1960.
Ljungqvist, Jakob  Erhard. Mästermyr. 1914.
Oldeberg, Andreas, Metallteknik under vikingatid och medeltid. Del II. Stockholm 1966.
Roesdahl & Wilson, Eds, From Viking to Crusader, The Scandinavians and Europe 800 -1200, Sweden, 1992.
Statens Historiska Museum, Stockholm. 10 000 år i Sverige. Stockholm 1945.
Thålin-Bergman, Lena, Der wikingerzeitliche Werkzeugkasten vom Mästermyr auf Gotland, Das Hantwerk in Vor- und Frügeschichtlicher Zeit. Göttingen.
Ulfhielm, Anna, Vikingatida nycklar från Gotland. C-uppsats framlagd vid Arkeologiska institutionen vid Stockholms Universitet 1986.
Viking og Hvidekrist, Norden og Europa 800-1200. Nationalmuseet, Köpenhamn 1993.
Vikingarna och folken i norr. Red. David M Wilson. Stockholm 1980.
Wilson, D  Ed, The Northern World, London, 1980