Hänglåsen och gotländska nycklar

Hänglåstypen förekommer ofta i det arkeologiska fyndmaterialet från de vikingatida städerna Birka och Helgö i sjön Mälaren. Men också på andra platser i Europa där vikingar uppehållit sig. Motsvarande lås finns utställda på Statens historiska museum i Stockholm.

Hänglåsen består av två delar, en lös bygel och ett trapetsformat låshus av sammanlödda järn- eller bronsplåtar. Det kallas därför i England för (Viking) Box Padlock. Bygeln har spärrfjädrar på ena bygelbenet och det andra som är något koniskt och inskjutet i ett smalt, likaledes något koniskt formad rörficka, fastsatt på låsets utsida. Det finns en öppning på låshusets ovansida för bygeln samt ett T-format nyckelhål längst ned på framsidan. Nyckeln har plant ax med urtag för invändiga styrstift och spärrfjädrar. För att öppna låset förs nyckeln in i nyckelhålet och skjuts uppåt. Spärrfjädrarna pressas då samman och bygeln kan fritt dras ur låshus och rörficka.

Gotländska nycklar

De båda nycklarna från Mästermyrkistan är gotländska och dimensionerna visar att de var dörrnycklar. Handtagen har utformats ”greppvänliga” för att lyckas med den något kinkiga låsöppningsmanövern. Normalt låstes aldrig dörrar till bostäderna, lås användes enbart på kistor och skrin samt på visthusboden där maten förvarades. Den här typen av stora nycklar var obekväma att bära med sig, de gömdes därför undan eller förvarades inlåsta i en kista

Arkeologen Anna Ulfhielm, analyserade 1986 ett stort antal vikingatida nycklar från Gotland. De var alla tillverkade av brons (gjutna) eller järn och framgrävda tillsammans med bronsspännen formade som djurhuvuden (se skiss). Det gäller även de fyra nycklar i undersökningen som har motsvarande handtagsform som Mästermyrkistans. De nycklarna har av författarinnan daterats till 900-talet.

I sin sammanfattning anser Anna Ulfhielm att den tidens nycklar var kvinnoföremål då de flesta nycklar kommer från kvinnogravar. Nycklar hade också en social dimension, husmodern bar hemmets nycklar hängande i klädedräkten som hennes personliga attribut. Nycklarna upplyste omgivningen om att det var hon som hade makt och ansvar över gården.

Nycklars form och ornamentik, med eller utan lås, är också värdefulla som tidsbestämmare åt framför allt arkeologer.