Tidigare publikationer om Osebergsskeppet

Anton Wilhelm Brögger (1884-1951), The Oseberg Ship, 1921.

Professor i arkeologi vid Universitetet i Kristiania

Sammanfattning, se appendix.


Viking og Hvidekrist. Kataloget

164. Eik, jern, L 108-113; b. 29-32; h. 38.

Oseberg, Sem, Vestfold, Noege. Cc 800-850. Skandinavisk. Universitets Oldsaksamling, Oslo.

Lokkets overside buet. Kisten er prydet med 6-6,5 cm brede jernbånd, hvert med 3 rekker fortinnete naglehoder. For- og bakstykket har 11 vertikale bånd, med korresponderende bånd på locket. Hver sedeplanke har 3 horisontale bånd som går rundt hjörnene inn på side plankene. Til låsen hörer et langt horisontalt beslag på forsiden og 3 hasper av 3 tvunnete jerntener med dyrehoder i endene. Lokket har svingt om 9 gjenger, laget av enkle kramper.

Funnet i gravkammeret i Osebergskipet. Kisten inneholdt redskaper til ulike formål og bar ikke sopr ette plyndring. En annen rikt dekorert kiste var plyndret og ödelagt.

 Vid utställningsöppningen i Oslo 2 maj 2004.
Osebergsfunnet 100 år – det store eventyret i norsk arkeologi

En resumé med text och bilder över 100 år av händelser kring Osebergsskeppet från det att professor Gabriel Gustafsson på Universitetets Oldsaksamling i Oslo fick besök av fick besök lantbrukaren Knut Rom från gården Lille Oseberg i Slagen, Vestfold.

Utgrävningen utfördes på mindre än tre månader. Den följdes med så stort intresse från lokalbefolkningen att området måste inhängas. Det tog sedan 21 år innan alla delar var preparerade och restaurerade. Först 1927 var skeppet på plats i den nya museibyggnaden på Bygdöy i Oslo. Några år senare kunde det tillbyggda museet även hysa de två andra vikingaskeppen. Museet är det mest besökta i Norge, med närmare 450 000 intresserade om året.

För skeppens bevarande i framtiden finns förslag om att flytta skeppen till Universitetets nya kulturhistoriska museum i Björvika i samband med lärosätets 200-års jubileum 2011. Mot en sådan flyttning talar, att alla delar är synnerligen sköra på grund av den typ av konservering, som från början genomfördes.